Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor bedrijven

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met bedrijven zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden treft u hier aan. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

Algemene voorwaarden voor consumenten

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met consumenten zijn de algemene voorwaarden voor consumenten van toepassing. Deze voorwaarden treft u hier aan. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.